Cam kết tiến độ căn hộ Penhouse đẳng cấp Dự án Golden Palm Việt Nam